Your Happy Family

Fakta


Tak fordi du besøger vores internetside og vi håber at du kan finde nyttige råd her. Vi vil prøve at beskrive emnet kakkelovne, for at give et overblik over hvad dette er.

Der er kommet en del nye betegnelser for kakkelovne: Masseovne, Porcelænsovne, Fajanceovne mm.

Kakkelovnene er i de sidste 20 år igen blevet meget populære.

Danmark har man ikke haft stor tradition for kakkelovne. Der findes kun 2 velkendte ovnfabrikker, Christiansfeld og Kähler, begge fabrikker er af tysk oprindelse.

Vore produkter er ligeledes af tysk oprindelse idet Thomas Gjøl er tysk ovnsættermester og startede i 80´erne med sin egen ovnproduktion.

Det begyndte med at Thomas Gjøl opsatte en mængde svenske ovne i Danmark, men det viste sig hurtigt at der var mange forskellige problemer med disse gamle svenske ovne.

Thomas Gjøl har som tysk faglært ovnsættermester arbejdet med ovne i 25 år og har en enorm erfaring op området. Vi leverer i dag helt runde fritstående, firkantede, kolonneovne – næsten alt hvad fantasien byder på. Opmuring af kanalerne i ovnen er variabel og kaklerne er ekstra beskyttet, da der udelukkende anvendes specielle ildfaste sten med en meget lille udvidelseskvotient (0,56%) og gode varmeoptagningsegenskaber, samt gode katalysatoregenskaber med henblik på at tilgodese miljøet.

Lågerne er lavet i støbejern med glas og yderlåger i kraftig 2mm messing.

Alle messingdele er af massiv messing, så disse kan pudses uden de skifter udseende.

Fugning er en specielt akrylfugemasse, der ikke falder ud og ikke gulner af sig selv, den kan renses og beholder sin udseende i mange år. Fugning foretages først efter et stykke tid da ovnen skal sætte sig.

I Sverige udviklede man tidlig sin egen tradition og metode at bygge ovne på. Der blev produceret forholdsvis store kakler, simser og kroner og med den valgte størrelse kunne man derfor hurtigt og effektivt bygge disse ovne. Langt de fleste svenske ovne er kun vægmodeller, altså halve ovne – hurtige at opsætte men ofte med skader på kaklerne til følge. Typisk blev ovnene tilpasset og placeret i et hjørne og det er ofte forbundet med en hel del vanskeligheder at genopsætte en sådan ovn ved en anden placering. Opmuringen af ovnene var ikke særlig god og overførslen af varmen fra kanalerne til bagsiden af kaklerne derfor ikke optimal. På grund af den uens varmeoverførsel til kaklerne opstår der ofte revnedannelse og knækkede kakler til følge. Lågerne i disse ovne var ofte fremstillet i smedejern som har en meget høj udvidelseskvotient hvilket kan resultere i en flækket ovn. Hvis man i dag vil anskaffe sig en gammel svensk ovn, kan man ikke være sikker på at ovnen består helt af de oprindelige kakler. Det er meget svært at erstatte manglende kakler da disse oftest har andre farver og dette afsløres først når ovnen er sat op og fuget.

Her en par tips:

Se altid på bagsiden af kaklerne - der står oftest et nummer skrevet med blyant f.eks. 364 dette var kundens nummer i dette produktionsår.
På denne måde kan man se om alle dele hører til den oprindelige ovn.
Læg kaklerne ved siden af hinanden for at se om der er højdeforskelle i kaklerne.
Er der forskel har kaklerne ikke siddet ved siden af hinanden.

Alle gamle ovne er blevet håndhugget med en speciel såkaldt huggekniv og derefter slebet med en kaborundumsten.
Obs, man brugte ikke vinkelsliber dengang !!!

Ofte stillede spørgsmål:

Fundament ?

Vi anbefaler altid et fundament og dette er også inkluderet i vores priser.

Masseovn ?

En Kakkelovn er en masseovn, man kan sige at vore kakkelovne er High-tech indenfor masseovne.

Kaklerne bliver bundet sammen med klammetråde og danner derved en skal, der ikke kan skilles fra hinanden.

Skal den tages ned en dag, må opmuringen først fjernes så klammerne kan fjernes. Dermed bliver kaklerne ikke ødelagt. Dette gælder også gamle ovne.

Der er langt bedre muligheder for at konstruere mindre ovne da konstruktionen i kakkelovne er meget stærkere.

Ved kontruktion af masseovne bruger man ofte meget større mængder materialer (typisk 2 – 3 ton.) for at fordele varmen således at spændinger formindskes, effekten falder iøvrigt en del på grund af transfusionstab.

Hvad kan man fyre med ?

Generelt kan man fyre med alt, da ovnen er lavet af ildfast materiale.
Skal ovnen anvendes til kul eller energikoks kræver det en rist og et luftindtag under risten.

Brændselsforbrug ?
Dette er et svært spørgsmål, men udnyttelseseffekten ligger på ca. 85% af den mængde brændsel man kommer i ovnen.
Anvendes ovnen dagligt opnås en høj forbrænding da rest-varmen udnyttes optimalt. Temperaturen når hurtigt op på ca. 650 grader og ved denne temperatur forbrænder næsten alt. Ved fyring med træ opnås temperaturer på op til 1200 grader og ved fyring med kul eller energikoks opnås endnu højere temperaturer.
Det er vigtigt for en god forbrænding at ildstedet ikke er for stort. Ildstedet skal afpasses til den mængde brændsel der svarer til en opfyring dvs. at ilstedet skal følge ovnens strørrelse.

Strålevarme eller konvektion ?
Vi anbefaler normalt strålevarme, på grund af den forholdsmæssigt lave overfladetemperatur som typisk er 80 grader og da varmen afgives langsomt, vil varmen føles rimelig ens i rummet. Der opstår ikke den voldsomme afgivelse af varme som er kendt fra en normal brændeovn. Det er behageligt at står ved siden af en rigtig kakkelovn.
Ved større lokaler er det bedre med konvektion, men dette kan have en del ulemper. Konvektion danner en del støv. Luften bliver pumpet mere rundt i lokalet. Herudover skal man være opmærksom på at gennemstrømningstemperaturen i konvektionsskakten ikke overstiger 150 grader. Opstår der højere temperaturer end de 150 grader så vil støvet i luften blive brændt og sygdomme som, allergier, vejrtrækningsproblemer, slimhindebetændelse mm. kan blive følgerne. Vi står altid til rådighed med oplysning og vejledning omkring disse ting.

Skorstene ?
Generelt kan alle typer skorstene anvendes for tilslutning til vore kakkelovne.

Sundhed og velvære ?
En kakkelovn er en af de sundeste ildsteder, ved forbrænding absorberes ikke kun varme men også vand til ovnen. Denne absorberede fugtighed afgives til rummet og giver en langt bedre luftfugtighed. Den lavere overfladetemperatur begrænser risikoen for alvorlige forbrændinger, altså ganske børnevenlig.

De er altid meget velkommen til at spørge.

Gjøl Ceramic